Tomografia optyczna

Kategoria: Blog

tomografia optyczna

Tomografia optyczna jest innowacyjną metodą badania dna oka oraz uzyskiwania sygnału optycznego. Pozwala ona na otrzymanie niezwykle dokładnego obrazu przednich części oka oraz siatkówki. Jest to badanie diagnostyczne, które dostarcza podpowierzchniowe obrazy tkanek biologicznych oraz ich przekrojów, w bardzo wysokiej rozdzielczości. Podstawową techniką tomografii optycznej jest OCT, czyli optyczna tomografia koherencyjna (ang. Optical coherence tomography).

H2: Optyczna Tomografia Koherencyjna – OCT

OCT jest techniką interferometryczną, korzystającą z fal o długości zbliżonej do fal podczerwonych. Polega ona na skierowaniu wiązki optycznej na tkankę oraz rejestrację obrazu, który powstaje w efekcie rozchodzenia się światła. OCT wykorzystuje interferometrię, co daje tej metodzie olbrzymią przewagę nad innymi sposobami obrazowania tkanek. W przypadku metod konwencjonalnych, uzyskany obraz jest niedokładny przez rozpraszane w nim światło. Wykorzystywanie zjawiska interferometrii, pozwala na rejestracje długości drogi, którą przebyły fotony i odrzuceniu tych, które uległy rozproszeniu. Powstały w ten sposób obraz jest niezwykle dokładny, a jego rozdzielczość odpowiada rozdzielczości mikroskopowej. Kolejnymi zaletami OCT, jest brak emisji jakiegokolwiek niebezpiecznego promieniowania oraz brak konieczności wcześniejszego przygotowania próbek i materiałów. Ta metoda, ze względu na uzyskiwanie zdecydowanie wyższej rozdzielczość niż w przypadku rezonansu magnetycznego czy metody ultradźwiękowej, wykorzystywana jest w wielu dziedzinach medycyny. Najbardziej powszechna jest jednak w okulistyce.

H2: Spektralny tomograf optyczny

Do wykonywania zabiegów tomografii optycznej, wykorzystywany jest spektralny tomograf optyczny OCT/SLO. Łączy on dwie metody obrazowania: konfokalny skaning oftalmoskopu laserowego (SLO) oraz optyczną tomografie koherencyjną (OCT). Odwzorowuje on obraz tkanek podpowierzchniowych z mikroskopijną dokładnością i w czasie rzeczywistym. Odróżnia go to od innych systemów, dokonujących jedynie rekonstrukcji. Rejestracja w czasie rzeczywistym jest sposobem szybszym, zapewniającym dokładniejsze skanowanie oka i siatkówki.