Specyfika funduskamery i jej rola w badaniu dna oka

Kategoria: Blog

Badanie dna oka

Funduskamera używana jest do przeprowadzenia badania dna oka. Badanie przy użyciu funduskamery polega na wykonaniu kolorowego zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, które następnie podlega ocenie lekarza okulisty. Badanie dna oka z zastosowaniem tego urządzenia zapewnia wiarygodne wyniki, a jednocześnie jest komfortowe zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarza. Oprócz badania dna oka przy użyciu funduskamery można również przeprowadzić badania autofluorescencji i angiografii fluoresceinowej.

Funduskamera to przenośne urządzenie cechujące się niewielkimi gabarytami. Do jej najważniejszych zalet zaliczamy fakt, że można nią przeprowadzać badania bez konieczności stosowania preparatów do rozszerzania źrenic, co jest znacznie bardziej komfortowe dla pacjentów.

Badanie dna oka przy użyciu funduskamery

Podczas tego badania funduskamera rejestruje powiększony obraz dna oka. Urządzenie podświetla badany obszar wiązką światła, która przechodzi przez rogówkę, następnie ląduje na siatkówce, od której się odbija. Urządzenie ją rejestruje, a następnie umożliwia przeprowadzenie dalszych czynności diagnostycznych. Za sprawą funduskamery można m.in. określić wielkość powiększenia oraz kąt widzenia. Uzyskany obraz jest kolorowy i w bardzo dobrej rozdzielczości, przez co można ocenić wszelkie widoczne zmiany.

Inne badania przeprowadzane przy użyciu funduskamery

Przy użyciu funduskamery można też wykonać inne badania, w tym przede wszystkim angiografię fluoresceinową. Angiografia fluoresceinowa jest to badanie naczyń krwionośnych dna oka. W przeciwieństwie do badania dna oka w tym przypadku nawet trzeba użyć specjalnego preparatu (kontrastu) w postaci fluoresceiny, który podawany jest pacjentowi dożylnie. Podany kontrast, który cechuje się zielonym wybarwieniem, ma na celu wypełnienie naczyń krwionośnych. W ten sposób przy pomocy funduskamery pojawia się dokładny obraz prezentujący kształt naczyń i kierunek przepływu krwi. To badanie jest bardzo ważne podczas diagnozowania zmian naczyniowych, zmian zwyrodnieniowych oraz zmian barwnikowych.