Rodzaje optotypów

Kategoria: Blog

Optotypy to umieszczone na tablicy okulistycznej lub wyświetlane przez rzutniki na ścianie litery, cyfry lub grafiki, które pozwalają okuliście lub optometryście ocenić wielkość wady refrakcji wzroku u pacjenta. Istnieje wiele rodzajów optotypów. Ich wybór powinien być dostosowany do pacjenta. W dzisiejszym wpisie na blogu Poland Optical opisujemy najczęściej stosowane rodzaje optotypów.  

Co to są optotypy?

Jak już wspomnieliśmy we wstępie naszego tekstu, optotypy to umieszczone na tablicach okulistycznych symbole, które służą do badania  wielkości wad refrakcji wzroku u pacjentów. Rodzaje optotypów dzielą się przede wszystkim na te przeznaczone do stosowania w trakcie badania dzieci lub osób, które nie potrafią czytać oraz na te stosowane w badaniach wzroku u dorosłych pacjentów.

Na każdej tablicy okulistycznej znajduje się kilka rzędów optotypów. Na górze umieszczone są największe symbole, które są najłatwiejsze do odczytania. W kolejnych rzędach optotypy stają się coraz mniejsze i do ich odczytania niezbędna jest coraz większa ostrość wzroku. Na tablicach okulistycznych przy każdym rzędzie optotypów podana jest odległość, z jakiej symbole powinny być prawidłowo odczytane przez pacjenta, który nie ma żadnej wady wzroku.

Jakie optotypy stosuje się w badaniu wzroku u dzieci?

W trakcie badania ostrości wzroku u dzieci i osób, które nie potrafią czytać, stosuje się tablice okulistyczne, na których umieszczone są obrazki i innego typu znaki graficzne. Nie ma na nich natomiast liter lub cyfr, ponieważ tacy pacjenci nie potrafią ich odczytać. Symbolami graficznymi najczęściej są zwierzęta lub przedmioty.

Jakie optotypy są stosowane w badaniach dorosłych pacjentów?

W badaniach wzroku u dorosłych pacjentów najczęściej stosowane są tablice okulistyczne, na których znajdują się  ułożone w różnych konfiguracjach litery alfabetu i cyfry arabskie. Czasami takie symbole są też ułożone pod różnymi kątami, co jest pomocne w diagnostyce także innych problemów ze wzrokiem.