Mikroperymetr w okulistyce – precyzyjność badania pola widzenia

Kategoria: Blog

Wykorzystywana w diagnostyce okulistycznej technologia ulega ciągłym zmianom i jest stale udoskonalana. Jednym z najnowszych osiągnięć jest wprowadzenie do powszechnego użycia w okulistyce mikroperymetrii MP. W naszym dzisiejszym wpisie na blogu dokładniej tłumaczymy, na czym polega mikroperymetria oraz w jakim celu wykonywane są badania z użyciem mikroperymetrów.

W jakim celu stosowany jest mikroperymetr w okulistyce?

Mikroperymetria zazwyczaj jest uzupełnieniem pełnego, kontrolnego badania okulistycznego. Z użyciem mikroperymetru można wykonać precyzyjne badanie pola widzenia, które może służyć kontroli wzroku pacjenta lub być przeprowadzone w ramach sprawdzania postępów chorób siatkówki i plamki żółtej. Dużą zaletą stosowania mikroperymetrii w badaniu pola widzenia jest możliwość jednoczesnej analizy czułości siatkówki oka i nakładanie otrzymanego obrazu na zdjęcie dna oka. Nowoczesne mikroperymetry to urządzenia, które są zintegrowane z funduskamerą. Urządzenie jest dzięki temu w stanie wykonać bardzo wyraźne, kolorowe zdjęcie dna oka i automatycznie nałożyć na nie obraz badania perymetrycznego.

Jakie są zalety mikroperymetrii?

Połączenie mikroperymetru z funduskamerą znacznie ułatwia lekarzowi monitorowanie zachodzących zmian w siatkówce centralnej i obwodowej. Badanie to jest szczególnie polecane u pacjentów ze zdiagnozowaną retinopatią cukrzycową i makulopatiami o charakterze genetycznym, degenerującym, naczyniowym, infekcyjnym i zwyrodnieniowym. Największą zaletą mikroperymetrii jest jednak to, że poprzez wykonanie takiego badania pola widzenia możliwe jest dokonanie oceny korelacji pomiędzy stopniem uszkodzenia siatkówki a polem widzenia. Takiej możliwości nie ma z zastosowaniem innych metod badania pola widzenia. Taka możliwość istnieje dzięki funkcji śledzenia oka w czasie rzeczywistym, czyli tzw. eye-tracking. Oprócz oceny czułości siatkówki, mikroperymetr dostarcza również informacje na temat stabilności fiksacji. Wszystkie zarejestrowane odchylenia od normy są od razu, w czytelny sposób przedstawiane osobie, która wykonuje badanie.

Na czym polega badanie z użyciem mikroperymetru?

Badanie z wykorzystaniem mikroperymetru jest proste. W trakcie badania wykorzystuje się możliwości kamer na podczerwień, za pomocą których możliwe jest stałe monitorowanie siatkówki oka bez konieczności wcześniejszego rozszerzania źrenic. W trakcie badania pacjentowi prezentowane są wytwarzane przez diody ciekłokrystaliczne bodźce świetlne. Przeprowadzający badanie okulista ma możliwość nie tylko wyboru tego, w którym miejscu na siatkówce zostanie wyświetlony bodziec, ale również, jakiej będzie wielkości. Co więcej, system automatycznej kontroli ruchów oka umożliwia nawet kilkukrotne powtórzenie badania dokładnie w taki sam sposób jak wcześniej.

W pierwszym etapie badania wykonywane jest zdjęcie dna oka. W trakcie samego badania urządzenie dostosowuje się do ruchów oka aż 25 razy na sekundę, dzięki czemu rejestruje wszystkie zmiany rzeczywistego położenia obrazu dna oka w zestawieniu z oznaczonym punktem odniesienia. Dzięki temu, że wykonane funduskamerą zdjęcie dna oka jest bardzo wyraźne i kolorowe, lekarz ma możliwość precyzyjnego porównania znajdujących się na zdjęciach miejsc ubytków czułości siatkówki z ewentualnymi zmianami morfologicznymi.