Metody dezynfekcji diagnostycznych urządzeń okulistycznych

Kategoria: Blog

Części mające kontakt z pacjentem takie jak podbródek i oparcie czoła oraz cała obudowa urządzeń firmy NIDEK może być w celu dezynfekcji przecierana szmatką zwilżoną alkoholem.

Należy jednak zachować ostrożność, stosując się do następujących zaleceń:

  • Nie należy używać zbyt dużego nacisku na urządzenie przy czyszczeniu, by nie spowodować odkształcenia obudowy
  • Należy unikać wielokrotnego pocierania szmatką tej samej części
  • Szmatka powinna być lekko zmoczona alkoholem tak, by alkohol nie kapał i nie dostał się do wnętrza urządzenia
  • Nie należy rozpylać alkoholu bezpośrednio na urządzenia

Podczas używania roztworu alkoholu w celu dezynfekcji zaleca się stosowanie roztworu alkoholu dezynfekującego o stężeniu co najmniej 70% obj. (Wytyczne AAO: patrz * 1)

*1   https://www.aao.org/headline/alert-important-coronavirus-context

Zaleca się ostrożnego używania urządzeń w celu zapobiegania infekcjom, w tym powstrzymanie się od użycia, jeśli wskazanie.