Zastosowanie lamp szczelinowych CSO w diagnostyce okulistycznej

Kategoria: Blog

lampa szczelinowa

Badania w lampie szczelinowej to jedne z najważniejszych i najczęściej wykorzystywanych metod diagnostyki chorób i schorzeń oczu. Tego typu badania są wykonywane z zastosowaniem biomikroskopu szczelinowego, dzięki któremu lekarz ma możliwość obejrzenia powiększonego, trójwymiarowego widoku różnych części oka. W naszym dzisiejszym wpisie na blogu dokładnie opisujemy przebieg badania w lampie szczelinowej oraz najczęstsze wskazanie do jego przeprowadzenia.

Na czym polega badanie z zastosowaniem lampy szczelinowej CSO?

Badania diagnostyczne z wykorzystaniem lampy szczelinowej dają dużo możliwości w diagnostyce chorób i schorzeń oczu. Poprzez ich przeprowadzenie lekarz ma możliwość spojrzenia na wszystkie przednie części oka. Może więc dokonać oceny m.in. jego zewnętrznego pokrycia, czyli rogówki, soczewki, tęczówki oraz wypełniającego dużą przestrzeń wnętrza oka żelu szklistego.

Przed przystąpieniem do badania w lampie szczelinowej pacjentowi najpierw podawana jest atropina lub inny płyn, który służy do rozszerzenia źrenic. W trakcie badania między lampą szczelinową a rogówką umieszczane są specjalne soczewki, które umożliwiają zobaczenie głębszych struktur oka, czyli przede wszystkim nerwu wzrokowego, siatkówki oka oraz kąta drenażu, czyli obszaru, w którym płyn spływa z oka. W celu sfotografowania różnych części oka, do lampy szczelinowej można podłączyć także kamerę. Najczęściej badanie w lampie szczelinowej jest wykonywane z zastosowaniem białego światła. Istnieje też możliwość zastosowania przed badaniem kropli fluorescencyjnych i załażenie na lampę żółtego lub kobaltowego filtru, które zwiększą kontrast. Oprócz tego w lampie szczelinowej często jest też dostępny filtr wolny od czerwieni, który umożliwia odróżnienie w oku zmian naczyniowych od zmian pigmentowych.

Jakie są najczęstsze wskazania do wykonania badania w lampie szczelinowej?

Badania w lampie szczelinowej mogą być wykonane z różnych powodów. Takie badania są np. często przeprowadzane w trakcie doboru soczewek kontaktowych. Lampa szczelinowa umożliwia po prostu wykonanie dokładnych, indywidualnych pomiarów oka. Ułatwia także dokonanie oceny krzywizny rogówki. Oprócz tego badania w lampie szczelinowej są też przeprowadzane w ramach rutynowego badania wzroku. Lampa szczelinowa CSO umożliwia również obejrzeć struktury w tylnej części oka, czyli m.in. siatkówki i nerwu wzrokowego. Oprócz tego jest również niezastąpiona w wykrywaniu zaburzeń występujących w przednich strukturach oka, a także w diagnostyce jaskry i zwyrodnienia plamki żółtej.

Lampy szczelinowe umożliwiają również diagnostykę chorób, które objawiają się nieprawidłowym funkcjonowaniem narządu wzroku, czyli przede wszystkim cukrzycy. Takie badanie pozwala też zlokalizować obecność ciała obcego w oku.