Czym jest i jak działa spektralny tomograf optyczny?

Kategoria: Blog

spektralny tomograf optyczny

Okulistyka to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin medycyny. Obecnie do wykonywania badań diagnostycznych wykorzystywanych jest wiele różnego rodzaju urządzeń, które dają lekarzowi wiele informacji na temat stanu oczu i wzroku pacjenta. Jednymi z najnowszych urządzeń są spektralne tomografy optyczne. Przy ich użyciu możliwe jest wykonanie bardzo przydatnych w szczegółowej diagnostyce wzroku pacjentów badań SOCT, czyli spektralnej koherentnej tomografii optycznej. W jaki sposób działają takie urządzenia?

Najczęstsze wskazania do przeprowadzenia tomografii optycznej SOCT

Badanie SOCT jest wykonywane przede wszystkim u pacjentów, u których istnieje podejrzenie występowania chorób siatkówki oka. Do najczęstszych objawów takich problemów należą przede wszystkim: podwójne widzenie, pojawianie się błysków, ciemności i mroczków przed oczami, pojawiająca się chwilowa ślepota czy zawężenie pola widzenia. Oprócz tego regularne wykonywanie badania SOCT zaleca się także u pacjentów z bardzo rozwiniętymi wadami wzroku oraz u tych, którzy chorują na takie choroby przewlekłe, jak nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca.

Siatkówka oka  pełni bardzo ważne funkcje, ponieważ odpowiada za odbieranie ze świata bodźców wzrokowych. Jest to możliwe dzięki znajdującym się w siatkówce komórkom nerwowym. Jeżeli siatkówka oka nie działałby prawidłowo, wówczas pacjent nie byłby w stanie widzieć. To właśnie ona zbiera bowiem wszystkie bodźce wzrokowe, a następnie przekazuje je do mózgu, gdzie są przetwarzane na widoczny przez nas obraz świata. Powstanie zmian patologicznych w siatkówce oka doprowadza do utraty ostrości widzenia. Szybkie wykrycie więc jakichkolwiek zmian może być istotne do tego, żeby móc te zmiany w porę zablokować.

Jakie są możliwości diagnostyczne badań SOCT?

A w jakim celu, czyli jakie choroby można zdiagnozować, wykonując badanie spektralnym tomografem optycznym? Poprzez wykonanie takiego badania możliwe jest zdiagnozowanie wielu różnych chorób i schorzeń oczu. Badanie SOCT umożliwia przede wszystkim zdiagnozowanie we wczesnej fazie jaskry. Umożliwia także wykrycie takich chorób, jak zwyrodnienie plamki żółtej, cukrzycowe obrzęki plamki, dystrofie siatkówki czy trakcje szklisto-siatkówkowe.

Na czym polega spektralna koherentna tomografia optyczna?

Dużą zaletą badań z wykorzystaniem spektralnych tomografów optycznych jest to, że wykonane z ich użyciem badania są całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne. Badanie polega na dokładnym zeskanowaniu i zobrazowaniu we wszystkich płaszczyznach struktur siatkówki. Jednocześnie na przygotowanych w trakcie badania obrazach tomograficznych tarczy nerwu wzrokowego, siatkówki, przedniej komory oka, rogówki, tęczówki i kąta przesączania dokładnie widać zarejestrowane miejsca zmiany współczynnika załamania. Urządzenie wykorzystuje w tym celu wiązkę światła w technologii 3D.

Nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonania takiego badania. Może być ono przeprowadzone także np. u kobiet w ciąży. Trwa zaledwie 10 minut. W jego trakcie pacjent musi się wpatrywać w wyświetlany na urządzeniu obraz, unikając mrugania i wykonując otrzymane od lekarza instrukcje. Wyniki badania są znane od razu po jego wykonaniu, dzięki czemu od razu też można je omówić z pacjentem i zaplanować dalsze postępowanie.